Stichting "Lichtstoet 1995"

behoud bouwloods lichstoet

Kunst & cultuur

Created by :

Stichting "Lichtstoet 1995"

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting lichtstoet Beek organiseert al bijna 25 jaar de grootste en mooiste lichtstoet van Limburg. Deze carnavals optocht in het donker is een voor iedereen gratis toegankelijk evenement dat op een positieve manier een brug slaat tussen het traditionele carnavalsfeest en de huidige evenementen beleving. Dit blijkt uit de jaarlijkse deelname van minstens 1500 met name jonge mensen en een toeschouwers aantal dat regelmatig de 30.000 overstijgt. Nu dreigt de stichting haar bouwloods, waar de eigen lichtprojecten voor de stoet worden gebouwd en opgeslagen kwijt te raken door opzegging van de huurovereenkomst. De eigenaar wil het perceel verkopen en heeft het de stichting aangeboden. Kan de stichting de koop niet rond krijgen dan zullen we na het carnaval de loods moeten verlaten, met grote gevolgen voor de toekomst van de stoet. enkele donateurs hebben al toegezegd maar het verschil tussen de reeds opgehaalde middelen en de aankoopsom bedraagt nog steeds 50.000 euro waarvoor geen financiering verstrekt kan worden. De stichting doet dan ook een oproep aan carnavals minnend Nederland en sympathisanten om het voor de stichting mogelijk te maken de loods te verwerven en de toekomst van de lichtstoet veilig te stellen.