Stichting Let's Care

Alleen een druppel, maar samen zijn we een zee

Maatschappij

Created by :

Stichting Let's Care

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Let’s Care is een stichting die in januari 2008 in het leven is geroepen om projecten te realiseren die ten dienste aan het creeëren van een nieuwe mooiere wereld voor iedereen.

In concreto voeren we nu een project uit dat betrekking heeft op de opvang, traumaverwerking en educatie van misbruikte en mishandelde kansarme kinderen in de Filipijnen en het bieden van een blijvende verbetering in hun woon- en werksituatie. We zouden in de toekomst ook graag mooie projecten uitvoeren in Nederland, maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we uw hulp voor nodig. 

We proberen zoveel mogelijk mensen onderdeel te laten worden van onze projecten. Iedereen heeft een bijdrage te leveren. Of het nu financieel is, materieel, door diensten, ondersteuning of de concrete uitvoering van projecten. 

joinedanbi

Wij zijn een door de belastingdienst erkend goed doel, giften zijn aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op anbi.nl

"Samen werken aan een mooiere wereld"
De stichting wordt gerund door betrokken en deskundige mensen.  Op de Flippijnen is door ons de stichting Let Us Care Foundation inc. opgericht. 

Op het operationele niveau draaien de projecten al grotendeels zelfstandig. Dit kan doordat we bekwame, goed opgeleide en ervaren werknemers hebben op de Filipijnen. We beheersen, bewaken en verbeteren alle projecten en processen  middels een kwaliteitsmanagement systeem. Dit zorg voor een beheerst werkuitvoering en een efficiënt en effectief gebruik van mensen en middelen.We bewaken een goede uitvoering van de projecten en de besteding van projectgelden door begeleiding en controle ter plekke.

Transparantie en inzichtelijkheid in onze organisatie en financiën is ons uitgangspunt en we waken ervoor dat alle middelen aan het project ten goede komen. Hierdoor zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk kinderen geholpen kunnen worden met de door u gedoneerde bijdrage. 

We zijn al 4 jaar operationeel. In die tijd hebben we al zo'n 80 mishandelde en misbruikte meisjes kunnen helpen. Hebben we 400 kinderen geholpen met educatie, 73 straatjongentjes geholpen met een nieuwe toekomst, 1000 mensen die getroffen zijn door tyfoon Haiyan geholpen met een nieuw huis, medicijnen, vissersmaterialen en voedsel, in 3 gemeenten is het preventie programma kindermisbruik opgezet en kunnen overheden nu zelfstandig deze problematiek aanpakken. We hebben 650 arme kinderen en mensen geholpen met tandheelkundige hulp en 1250 kinderen en arme mensen met oogzorg en brillen. 

Wij hopen op uw hulp en zouden zeer blij zijn als u donateur wordt bij ons. 

Dit kunt u makkelijk doen via onze website. http://letscare.net/donateur-worden/

Nederlandse of andere buitenlandse vrijwilligers zijn zeer welkom om onze projecten in Nederland of in het projectland ter plekke te ondersteunen. Kijk daarom hoe u ons kunt helpen. Want samen werken we aan een betere wereld. 


Hartelijk dank voor uw medewerking!!