Stichting kringloop kinderkringloop gouda

Help stichting kinderkringloop het pand verwarmen

Vrijwilligerswerk

Created by :

Stichting kringloop kinderkringloop gouda

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting kinderkringloop

Wij willen graag geld inzamelen voor onze stichting kinderkringloop Gouda. Het pand waar wij gevestigd zijn komt al drie jaar niet in aanmerking voor subsidie om ons pand te verwarmen is veel geld nodig. De afgelopen winter gaf een jaarafrekening van € 9000,- en dan is het er vaak nog onder het nulpunt geweest deze rekening liet onze motivatie dusdanig zakken naar Siberische kou. Onze stichting bestaat geheel uit vrijwilligers . Deze vrijwilligers zetten zich dagelijks belangeloos in voor stichting Kinderarmoede Nederland die zorgt voor een warm onthaal voor hen die het moeilijk hebben vanwege de schrijnende situatie die thuis is ontstaan uit armoede. Helpt u onze vrijwilligers van Stichting kringloop kinderkringloop gouda warm de winter door zodat wij nog meer kunnen betekenen voor de kinderen in armoede. Wij hebben kachels nodig om ons pand te verwarmen en zo onze klanten te kunnen bedienen.Tevens hebben wij wekelijks stagiaires lopen die praktijk leren in onze winkel. Tevens bieden wij werkelozen die geruime tijd uit het arbeidsproces zijn een rustige plek om te integreren naar een betaalde baan. Wij zetten ons in en krijgen op geen enkele manier subsidies terwijl de stichting kindergezichtjes in heel Nederland verblijd en de vrijwilligers een zinnig bestaan bied en jongeren begeleid naar een goede baan in de logistiek. Stichting Kringloop Gouda Kinderkringloop heeft geen winstoogmerk en zal de gelden, die na verrekening van kosten en noodzakelijke reserveringen overblijven, geheel doneren aan Stichting Kinderarmoede in Nederland.We raken onze vrijwilligers kwijt door ziekte die ontstaat uit de kou en de rekeningen van elektrische straalkachels maakt het er niet beter op. Subsidies, donaties bij de Gemeente en diverse potjes is blijkbaar onmogelijk voor ons. Omdat wij gratis mensen een werkplek en zinvol bestaan bieden en de consument ook warm wilt winkelen om zo hun eigen armoede te bestrijden is u donatie noodzakelijk. wij danken u hartelijk daarvoor.