Share page on:

De liefde van Jezus Christus voor kinderen dringt ons om wereldwijd kinderen op te zoeken, hen de goede boodschap van Gods Woord te brengen en hen een helpende hand te bieden. Wij zenden hiertoe, bij voorkeur in samenwerking met de kerkelijke gemeente, veldwerkers uit. In eigen land streven we naar een groeiende bewustwording en betrokkenheid van de achterban ten aanzien van onze missie.