Stichting KanZ

Kansen en zorg bieden in een samenleving van mensen met en zonder (meervoudige) beperkingen op het gebied van leven, leren en logeren.

Maatschappij

Created by :

Stichting KanZ

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting KanZ Heerhugowaard is een kleine stichting die zich inzet voor kinderen met een (meervoudige) beperking. Wij doen dit door het aanbieden van volledig verzorgde logeerweekenden met professionele 1-op-1 begeleiding  om zo de ouders, broertjes en zusjes van het zorgintensieve kind tijdelijk te ontlasten.

Daarnaast zijn wij op 1 september 2015 gestart met onze KanZ-klas. In een aangepast klaslokaal binnen een gewone basisschool bieden wij ontwikkelingsgerichte dagbesteding aan kinderen die niet 'gewoon' naar school kunnen vanwege hun intensieve zorgvraag of beperking.

Omdat wij geen winst maken op onze activiteiten, zijn wij voor een groot deel afhankelijk van subsidies, giften, donaties en sponsoring.