Stichting Justitieel Klachten Buro

Gratis juridische hulp op het gebied van het strafrecht

Maatschappij

Created by :

Stichting Justitieel Klachten Buro

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Het Justitieel Klachten Buro is in 1977 opgericht. Op 24 december 1980 werd het JKB ingeschreven in het handelsregister. Onze stichting verleent vandaag de dag dus al zo'n 38 jaar gratis rechtsbijstand aan burgers. Omdat onze diensten gratis zijn, heeft het JKB tot het jaar 2015 gedraaid op subsidies. Met ingang van 2015 was er in de begroting van de gemeente geen plaats meer voor het JKB of soortgelijke organisaties. Met het wegvallen van deze subsidie brak voor het JKB een onzekere tijd aan, er is sindsdien geen enkele vorm van vaste inkomsten die nodig zijn om onze organisatie in stand te kunnen houden. Deze stand van zaken gaat het zittende bestuur (en alle medewerkers) van het JKB zeer aan het hart. Het kan en mag niet gebeuren dat onze stichting moet ophouden te bestaan. Het JKB zet zich al sinds jaar en dag in voor de burger. Vaak de minder vermogende, of minder mondige burger. Wij zijn er niet alleen voor juridische bijstand, maar bieden ook een luisterend oor en verwijzen mensen door naar de juiste instantie. Veel mensen denken dat zij waarschijnlijk nooit met het strafrecht in aanraking zullen komen. De ervaring leert echter dat het iedereen kan overkomen. Denkt u maar eens aan de situatie waarin de politie weigert uw aangifte op te nemen, of de officier van justitie weigert de vervolging in te zetten tegen de persoon die u iets heeft aangedaan. In dergelijke situaties kan het JKB voor u opkomen. Soms doen wij dit door als een blok achter onze cliënten te staan, soms door op te treden als bemiddelaar, maar altijd ter bevordering van de rechtsgelijkheid. Maar niet alleen de burger heeft profijt van onze dienstverlening. Het JKB is ook een plek waar rechten- en criminologiestudenten ervaring kunnen opdoen. Op de lange termijn levert het JKB dus ook een bijdrage aan de kwaliteit van de juridische dienstverlening in het algemeen. Het komt er, kortom, op neer dat het JKB op dit moment afhankelijk is van liefdadigheid om het hoofd boven water te kunnen houden. Nu er vanuit de overheid niet langer geld beschikbaar wordt gesteld voor het JKB, kunnen wij niet anders dan een beroep doen op de gemeenschap en de saamhorigheid van de burgers. Met zijn allen kunt u ervoor zorgen dat het JKB na 38 jaar trouwe dienst niet hoeft te verdwijnen. Elke euro is er één.