Stichting Hoedje van Papier Rotterdam

Hart voor de mens, oog voor de toekomst

Maatschappij

Created by :

Stichting Hoedje van Papier Rotterdam

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Ieder mens heeft het recht zich te ontwikkelen en actief deel uit te maken van de maatschappij. Met onze projecten geven wij kwetsbare groepen in de samenleving een steuntje in de rug, zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen en zo optimaal mogelijk kunnen participeren. Kinderen en jongeren in aandachtswijken en opvangcentra, statushouders, senioren, mensen met een beperking en nog vele anderen ondersteunen wij om de stap te zetten van kwetsbaar naar daadkrachtig.

Het hart van de organisatie bestaat uit een professionele staf, gekwalificeerde vakkrachten en een groot aantal door ons getrainde vrijwilligers.

Onze activiteiten worden onderverdeeld in de thema’s Taal, Tools en Talenten. Naast deze activiteiten voeren wij regelmatig projecten op maat uit. Dit zijn projecten die wij samen met opdrachtgevers en deelnemers bedenken en vormgeven.

Taal
De taalprojecten van Hoedje van Papier worden ingezet op drie gebieden: ze stimuleren de taalontwikkeling, bevorderen de taalbeheersing en pakken laaggeletterdheid aan. De deelnemers zijn divers: zowel jong als oud, autochtonen, allochtonen van niet-westerse afkomst en EU-migranten nemen deel aan onze verschillende taalprojecten. Denk hierbij aan het wegwerken van taalachterstand bij kleuters en schoolgaande kinderen, laagdrempelige taallessen voor volwassenen waarbij de nadruk ligt op praktische situaties, ondersteuning voor ouders bij de begeleiding van hun kinderen bij de taalontwikkeling, maar ook: creatieve workshops rondom taalontwikkeling, bijles of huiswerkbegeleiding.

Tools
Onder de noemer Tools vallen de projecten waar deelnemers praktische en sociale vaardigheden aanleren die ervoor zorgen dat ze zelf meer kunnen ondernemen in hun leven en waardoor hun wereld wordt vergroot. Denk aan hulp bij administratie en het schrijven van lastige brieven, computercursussen of huiswerkbegeleiding en bijlessen op school.

Talenten
Hoedje van Papier vindt het belangrijk dat ieder mens de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Mensen die hun eigen talenten nog niet zien of niet durven ontplooien, helpen we dus graag door het aanbieden van creatieve workshops. Zo geven we workshops aan zowel kinderen en jongeren als ouderen, aan mensen met een beperking en aan nieuwe Nederlanders. Denk aan workshops op het gebied van film, radio, journalistiek, verhalen schrijven en theater, maar ook aan activiteiten die de betrokkenheid van kinderen en jongeren bevorderen zoals een kinderraad, een jongerenraad of talkshow voor jongeren.

Wil je meer weten lezen over onze projecten? Dat kan op onze website: www.stichtinghoedjevanpapier.nl