Share page on:

Utrechts Landschap komt op voor de belangen van natuur en landschap in de provincie Utrecht. Dat is elke dag nodig, want natuur en landschap staan in onze provincie altijd onder druk. Door zelf plannen te ontwikkelen, samenwerking te zoeken en waar nodig te reageren op plannen van overheden, komt Utrechts Landschap op voor natuur en landschap in uw omgeving. Uw bijdrage is hierbij hard nodig. Voor iedere euro kunnen wij 1 vierkante meter natuurgrond aankopen. Alvast hartelijk dank!