Nieuwe Helden voor Basisonderwijs - Stichting Hero Town NL

Stichting Hero Town NL zorgt voor positieve gedragsverandering waardoor actief burgerschap en daarmee de sociale coherentie binnen de samenleving wordt vergroot. Met het Nieuwe Helden programma trainen we kinderen van om zich in te zetten voor anderen.

Maatschappij

Created by :

Stichting Hero Town NL

Location:

Nijmegen, Nederland

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.