Share page on:

Wij proberen kleinschalige projecten die door de bevolking zelf zijn aangevraagd te realiseren. Denk daarbij aan scholen, dorpsklinieken, waterpompen, landbouw- en veeteeltprojecten. Omdat het verkrijgen van subsidie enerzijds veel tijd kost en anderzijds niet zoveel oplevert, hebben wij sinds 2014 een aantal grotere projecten in delen opgesplitst die achtereenvolgens worden gerealiseerd. Dit gebeurt in overleg met de mensen in Burkina.