Stichting Hamlin Fistula Nederland

Van Wanhoop naar Waardigheid

Mensenrechten

Created by :

Stichting Hamlin Fistula Nederland

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Visie en Missie Visie: Het geven van hoop aan vrouwen met een of meerdere obstetrische fistels. Missie: Onvoorwaardelijke toewijding aan en medeleven met vrouwen die lijden aan een of meer obstetrische fistels. Financiële ondersteuning van preventieve maatregelen alsook behandeling en re-integratie van vrouwen met deze fistels. Historisch perspectief: Hamlin Fistula Nederland (tot 2011 Vrienden van het Fistula Hospital in Addis Abeba) is in 1997 opgericht. Doel is het materieel en financieel ondersteunen van het Fistula Hospital. Na een bestuurswisseling in 2004 is de doelstelling aangescherpt waarbij aan de oorspronkelijke doelstelling van fondsenwerving werd toegevoegd het vergroten van de bekendheid van de fistula problematiek in het algemeen. De stichting heeft ten doel het financieel steunen van het Addis Abeba Fistula Hospital en al hetgeen met dit ziekenhuis rechtstreeks of zijdelings verband houdt. Dit alles in de ruimste zin. HFN heeft gekozen voor drie doelstellingen die grotendeels aansluiten bij de doelstellingen van het Hamlin Fistula Hospital in Addis Abeba. 1. Een onafgebroken stroom van financiële bijdragen 2. Het verhogen van het bewustzijn over de fistelproblematiek 3. Het verder professionaliseren en uitbreiden van de HFN organisatie