Stichting GOAL

Time to set GOAL's

Maatschappij

Created by :

Stichting GOAL

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Diverse voetbaltalenten zitten vast in detentie en waren voor hun detentie wel of niet actief in het verenigingsleven. Middels dit project willen wij deze potentiele toppers in beeld krijgen en richting een voetbalclub op (hoger) niveau begeleiden.  In dit project willen we ons gaan richten op (ex)gedetineerden met ‘bovengemiddeld’ voetbaltalent. Gedetineerden ondervinden vaak problemen om na detentie weer succesvol aan te sluiten bij de maatschappij. St. GOAL wil en kan deze aansluiting voor deze doelgroep realiseren bij diverse voetbalverenigingen.Om (ex) gedetineerden te begeleiden van A tot Z is het van groot belang om tijdens de re-integratie, die in de laatste fase van de detentie plaatsvind, nauw samen te werken met de medewerkers van de Penitentiaire Inrichtingen. Wanneer de (ex) gedetineerden in vrijheid worden gesteld is het van groot belang de samenwerking met de medewerkers van de PI’s die Sport als Re-integratiemiddel inzetten,  in stand te houden om te kijken hoe de re-integratie wordt overgedragen aan St. GOAL, wij hebben geen commerciële doelstellingen. Beoogd doel Binnen het gevangeniswezen zitten talentvolle voetballers die door plausibele redenen niet kunnen sporten of alleen de juiste weg niet weten of kunnen bewandelen. Deze voetballers geven we een kans om zich op te werken naar een niveau die voor hen bereikbaar is. Binnen het project is het ook zo dat wij ze niet alleen gaan begeleiden in de zoektocht naar een voor hen goeie club, maar dat we ook kunnen helpen binnen de vier leefgebieden (werken, wonen, schulden en zorg). Dit uiteraard op het moment dat zij geen onderdeel meer zijn van Justitie. De kracht van het project ligt vooral op de wisselwerking tijdens en na detentie. 


Het geld hebben we nodig om de jongens lid te laten worden van verenigingen, zorgen voor kleding, extra trainingen aan te bieden, kleine vergoedingen te bekostigen voor de door ons gevraagde hulp tav de 4 leefgebieden.