Share page on:

De stichting ondersteunt instellingen en organisaties die Fries cultureel en maatschappelijk bezit onderhouden of verbeteren. Er werden giften gedaan voor de restauratie van kerk of praalgraf en aan het Kaatsmuseum.