Stichting Friese Ridderschap

Ondersteun cultureel erfgoed in Fryslân

Kunst & cultuur

Created by :

Stichting Friese Ridderschap

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De stichting ondersteunt instellingen en organisaties die Fries cultureel en maatschappelijk bezit onderhouden of verbeteren. Er werden giften gedaan voor de restauratie van kerk of praalgraf en aan het Kaatsmuseum.