Stichting FARE Almere

Geeft weer wat kleur aan levens!

Noodhulp

Created by :

Stichting FARE Almere

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Fare Almere is een non-profit organisatie voor mensen in nood die binnen de stadsgrenzen van Almere wonen. De ‘nieuwe armoede’ wordt door Stichting Fare Almere bestreden door te zorgen voor voedsel, eerstelijns huisraad en praktische raad en daad op het gebied van schulden, werk en inkomen in de meest brede zin van het woord. Daarnaast draagt de Stichting zorg voor begeleiding van deze mensen, waarna ze op ‘eigen benen’ kunnen staan. Ook een stukje na-zorg hoort bij de werkzaamheden van Stichting Fare Almere.