Kinderwelzijn   

Created by :

Family Life School Foundation

Location:

Amsterdam, Nederland

Stichting Family Life School Foundation

Stichting Family Life School Foundation zet zicht in voor de jongeren. Wij Geloven dat ieder kind, ongeacht ras, geloof, afkomst, sociale status of religie enorme potentie heeft. Wij willen een bijdrage leveren aan de juiste begeleiding en ondersteuning zodat het kind volwaardig kan participeren aan de maatschappij.

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Anonymous 2 years ago
Namens de stichting ontzettend bedankt voor de bijdrage!
€5
Anonymous 2 years ago
Namens de stichting ontzettend bedankt voor de bijdrage!
€5