Stichting Eye for Others

"Touch people, Touch hearts!"

Gezondheidszorg

Created by :

Stichting Eye for Others

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Ton van der Smit is als oprichter van Eye For Others nauw betrokken bij al het werk wat wij als stichting doen in Zuid-Afrika. Hij motiveert en stimuleert mensen om nu eens dát te doen wat anders is dan in het “normale” Nederlandse leven. Vooral door het deelnemen aan onze projecten wil hij (jonge) mensen blijvend iets meegeven voor hun hele verdere leven. Dat is boeiend en een hele mooie investering. Maar het is even zo hartverwarmend om ouderen zichzelf te zien geven voor het kind in een township. Vanaf jonge leeftijd is Ton al betrokken in kerkelijk jeugd- en jongerenwerk. In 1992 en 1993 was hij actief in een project in Albanië, waar hij met een groep van ca 40 jongeren de kinderafdeling van een ziekenhuis in Pogradec hebben vernieuwd en heringericht. Toen hij met zijn gezin in 1996 op familiebezoek was in Zuid-Afrika, zag hij de hulpeloze toestand en de gevolgen van aids in townships van Zuid-Afrika. Onmiddellijk was er een connectie en sinds die tijd is hij actief met hulpverleningsprojecten in townships rond Rustenburg, North-West Province, en in de Karoo Noord-Kaap, Zuid-Afrika. Zijn droom en visie is om de wereld van één kind te kunnen veranderen. Hierbij wil hij graag (jonge) mensen kennis laten maken met een andere kant van de wereld. Hen helpen om te zien dat 80% van de wereldbevolking moet leven met 20% van de opbrengst van onze aardbol. Hierdoor zijn al veel vrijwilligers naar Zuid-Afrika geweest. Zij hebben bereikt dat door hun aanwezigheid, inzet en ondersteuning er op dit moment goedlopende (kinder)projecten actief zijn. Maar er is ook een blijvende betrokkenheid van plaatselijke kerken, organisaties en instellingen tot stand gekomen. We doen ons werk met groepen vrijwilligers in de leeftijd van 17 tot 77 die twee weken actief bezig gaan in een township in Zuid-Afrika. Als we allemaal iets doen, verandert er veel. Betrokkenheid van de kerk, overheid en het bedrijfsleven past hier ook in. Het gaat niet alleen om financiëring en sponsoring, hoewel dit natuurlijk wel belangrijk is. Maar mooier is het om te zien wat de projecten met jonge mensen doen. Wanneer je hen er twee/drie weken op uitstuurt om bezig te zijn met bouw van een community, (kinder)accommodatie en kinderwerk geeft vaak een zichtbare mentaliteitsverandering. De focus wordt dan anders en opnieuw ingericht. Zaken worden plotseling minder belangrijk, terwijl de waardering voor wat men heeft en wat men kan betekenen voor elkaar vergroot wordt. Onze visie is als volgt: Vanuit de opdracht die Jezus Christus geeft om barmhartigheid te verlenen, willen wij de nood lenigen voor slachtoffer(tje)s van aids, en (seksueel) geweld. In het bijzonder richten wij ons op kinderen die verwaarloosd zijn of wees geworden zijn door het aids of alcohol problemen, maar ook op zwangere vrouwen en weduwen. De missie die wij als stichting nastreven is: Mensen enthousiast maken om daadwerkelijk dienstbaar te zijn voor de in de visie genoemde groeperingen, zonder onderscheid te maken in ras, cultuur, geloof of leefomstandigheden. Samen met lokale partners willen wij directe nood lenigen en een blijvende verbetering van levensomstandigheden (opvang, medische zorg, educatie en trainingen) realiseren. Het in groepsverband uitvoeren van werkzaamheden zoals bouwactiviteiten, kinderwerk en huisbezoeken in (Zuid)-Afrika vormen een belangrijk onderdeel.