Share page on:

De Stichting endParalysis heeft als doel om onderzoek naar genezing van chronische dwarslaesie te versnellen, door:


  1. De medefinanciering van essentiële doelgerichte onderzoeksprojecten
  2. De promotie van een doelgerichte samenwerking tussen wetenschappers en patiënten organisaties, op wereldniveau, om de kloof naar genezing te identificeren en te overbruggen.

We zijn een kleinschalige en flexibele non-profit organisatie die tracht door internationale samenwerking met onze partners te blijven focussen op EEN ENKEL DOEL: de genezing bespoedigen!