Stichting eenlandeensamenleving

Samenleven in eenheid èn verscheidenheid heeft een positief rendement

Maatschappij

Created by :

Stichting eenlandeensamenleving

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

 éen land éen samenleving maakt zich sterk voor een Nederland dat kracht put uit het samenleven van mensen met diverse culturele en etnische achtergronden.Als boven-politieke beweging laten wij zien hoe samenleven in eenheid en verscheidenheid mooi kan zijn.Het doel is mensen daadwerkelijk met elkaar te verbinden ondermeer door het organiseren van Leer-je-Landgenoten-Kennen-diners , het nationaal intergratiediner, artikel 50 Grondwetlezing, symposia, website, nieuwsbrief, sociale media.

Met uw  donatie kunnen wij onze activiteiten financieren.