Stichting Downsyndroom

Kenniscentrum op gebied van Downsyndroom

Gezondheidszorg

Created by :

Stichting Downsyndroom

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De Stichting Downsyndroom (SDS) is het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van Downsyndroom, en wordt als zodanig ook erkend door het ministerie van VWS. De SDS zet zich in voor de emancipatie, integratie, ontwikkeling en ontplooiing van mensen met Downsyndroom. Op dit moment worden er naar schatting jaarlijks zo’n 230 kinderen met Downsyndroom geboren. De SDS heeft voor iedere nieuwe ouder een (gratis) informatiepakket. Ook voor zwangeren hebben we uitgebreide informatie. Naast veel feitelijke informatie kunnen zwangeren en ouders ook bij de SDS terecht voor een luisterend oor en kortdurende ondersteuning bij het opnieuw vorm geven van hun idealen voor hun kind. Ouders en professionals kunnen informatie over Downsyndroom krijgen met betrekking tot alle levensgebieden en alle aspecten van de ontwikkeling.