Stichting doarpstsjerken Lollum en Waaksens

Redt de kerk Lolllum

Maatschappij

Created by :

Stichting doarpstsjerken Lollum en Waaksens

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Het oude terpdorp Lollum in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân ligt midden 'op è Greide'', telt slechts 360 inwoners, heeft twee kerken en één daarvan heeft dringend hulp nodig. 


De Hubertus kerk is bescheiden kerk uit de 12e eeuw en staat bovenop de terp middenin het dorp.  Om de kerk heen worden in het kerkhof al eeuwen dorpsgenoten begraven; middenin de gemeenschap. Ook voor de niet-kerkelijke Lollumers is de Hubertuskerk erg belangrijk. 

Deze monumentale kerk raakt nu snel in verval. Hout rot en muren bladderen van vocht, er zit immers geen goede verwarming in de kerk. De inrichting is echt ouderwets en levenloos. Hij moet worden gerestaureerd en moet worden heringericht tot een levensvol en energiek gebouw dat weer het kloppend hart van Lollum kan zijn. Het samenkomen en verbinden van mensen, het opwekken van plezier en energie dat is wat de kerk moet zijn voor dit bescheiden dorp. 

Het dorp doet wat ze kan, maar is gewoon te klein om deze last te kunnen dragen.   

De binnenkant van de Hubertuskerk verkeert echt in deplorabele staat. Betimmering met (brandgevaarlijk!) zachtboard, vergaat langzaam,  het nog aanwezige pleisterwerk laat los, het houten gewelf is verveloos, de preekstoel staat op instorten en het monumentale  orgel is niet meer bespeelbaar. Het is er donker en het begint te stinken. De laatste adem van de kerk nadert...

Plannen voor de restauratie zijn er al. En ook een goede subsidie is binnen handbereik. Dorpelingen organiseren van alles om geld binnen te halen. Maar het is nog niet genoeg. 

Met de restauratie wordt de kerk anders ingericht. Daarmee kan de kerk ook multifunctioneel worden gebruikt. Met de plannen wordt ervoor gezorgd dat de kerk niet zijn unieke karakter en monumentale status verliest. Moderne bescheiden voorzieningen worden met respect voor de eeuwenoude historie ingepast.

De restauratieplannen                                                                                                   €                €     
-Geraamde kosten herinrichtingsplan                                                                  149.977
-Geraamde restauratie binnenschip                                                                     199.732
Totale kosten                                                                                                        =  349.709

Financiële dekking:Toegekende rijkssubsidie restauratie binnenschip                             97.600
Toegekende provinciale subsidie herinrichting                                                                      25.000
Toezegging overige fondsen                                                                                                        3.000
Bijdrage Stifting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens                                                               31.109                                                                                                                                                                                                                     =   156.709
 
Nog te financieren op dit moment                                                                                          193.000
Verwachte toezeggingen aangeschreven fondsen                                                                 33.000                                                         Benodigd                                                                                                                                     160.000