Stichting De Hond Kan De Was Doen

Help ons Helpen!

Gezondheidszorg

Created by :

Stichting De Hond Kan De Was Doen

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Wij willen volwassenen en kinderen met een beperking een vrijer en zelfredzamer leven bieden. Daarom werven wij gelden, waarmee wij de teamtraining van assistentiehonden financieel steunen. Mét je hond samen leren, samen werken. Hulp op maat!

Wij organiseren acties, campagnes, en geven voorlichting om zoveel mogelijk donateurs en sponsors te bereiken.                  

Welke assistentiehonden ondersteunen wij?
Honden die:
* Helpen bij dagelijkse handelingen (aankleden, voorwerpen oprapen)
* Signaleren van een noodsituatie (epilepsie, diabetes)
* Begeleiden (van blinden en slechtzienden)
* Ondersteunen (mensen met angsten, depressies, trauma's)

Help ons helpen!

Wij zijn een landelijke onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Iedere euro wordt besteed aan het opleiden van assistentiehonden voor mensen met een beperking. 

www.dehondkandewasdoen.nl   Facebook.com/dehondkandewasdoen    Twitter @hondkanwasdoen