Share page on:

Wij stimuleren en organiseren maatschappelijk betrokken ondernemen. Het lokale bedrijfsleven geeft concreet invulling aan hulpvragen van stichtingen en verenigingen wat bijdraagt aan de leefkwaliteit van de samenleving. 

Dit doen we vraag - en aanbodgestuurd. Gedurende het hele jaar kunnen er vragen worden ingediend en aanbod worden aangeboden. 

De Berkellandse Uitdaging is lid van Coöperatie Nederlandse Uitdaging en werkt samen met 64 collega - uitdagingen in Nederland, gevestigd van Roermond tot aan Groningen

De 1e jaren kregen we financiële steun van het Oranje Fonds. Inmiddels is dat niet meer en betrekken we nog meer het bedrijfsleven en de samenleving om bij te dragen, zodat we onze projecten kunnen doen.  

De Gemeente heeft voor aankomende 3 jaar weer financiële steun toegezegd en we hebben een nieuw bedrijf als partner aan boord, te weten Van Wijnen BV. Daarnaast hebben we als partnerbedrijven Rabobank en Elite BV.