Stichting Christelijke Hulp in Kenia

Kleinschalige Projecten met Grote Impact

Maatschappij

Created by :

Stichting Christelijke Hulp in Kenia

Location:

Netherlands, Netherlands

SCHiK - Stichting Christelijke Hulp in Kenia - werkt vanuit het principe dat niemand leeft voor zichzelf. Mensen hebben mensen nodig. Delen is een deugd. En het is geweldig als je anderen kunt helpen op eigen benen te staan. SCHiK verleent hulp in acute noodsituaties, zet zich in voor rehabilitatie van straatkinderen, ondersteunt medisch werk, helpt een aantal jongeren met studiebeurzen en verleent hulp aan plaatselijke kerken. Vooral richt SCHiK zich op de verbetering van de positie van kleinschalige boeren. Het loonbedrijf van SCHiK helpt kleinschalige akkerbouwers om hun land beter te bewerken, zodat de oogsten toenemen. Door betere voergewassen en voerverwerking neemt de melkproductie toe. SCHiK helpt bovendien bij de ontwikkeling van kleinschalige tuinbouw. En het werkt! SCHiK beschikt over een uitgebreid netwerk en jarenlange ervaring in de omgeving van Eldoret, de vijfde stad van Kenia. Kennis van de lokale omstandigheden is van het grootste belang voor het welslagen van de projecten.

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

R.P.F. Nahon 4 years ago vindt het een hel mooi initiatief.
€250
Heikoop 4 years ago
€200
M. Heikoop 5 years ago
€200
E. van den Ham 5 years ago
€25
R.P.F. Nahon 4 years ago vindt het een hel mooi initiatief.
€250
Heikoop 4 years ago
€200
M. Heikoop 5 years ago
€200
E. van den Ham 5 years ago
€25

SCHiK - Stichting Christelijke Hulp in Kenia - werkt vanuit het principe dat niemand leeft voor zichzelf. Mensen hebben mensen nodig. Delen is een deugd. En het is geweldig als je anderen kunt helpen op eigen benen te staan. SCHiK verleent hulp in acute noodsituaties, zet zich in voor rehabilitatie van straatkinderen, ondersteunt medisch werk, helpt een aantal jongeren met studiebeurzen en verleent hulp aan plaatselijke kerken. Vooral richt SCHiK zich op de verbetering van de positie van kleinschalige boeren. Het loonbedrijf van SCHiK helpt kleinschalige akkerbouwers om hun land beter te bewerken, zodat de oogsten toenemen. Door betere voergewassen en voerverwerking neemt de melkproductie toe. SCHiK helpt bovendien bij de ontwikkeling van kleinschalige tuinbouw. En het werkt! SCHiK beschikt over een uitgebreid netwerk en jarenlange ervaring in de omgeving van Eldoret, de vijfde stad van Kenia. Kennis van de lokale omstandigheden is van het grootste belang voor het welslagen van de projecten.