Share page on:

Stichting ChildSmile is een stichting die zich wil inzetten voor kinderen met een gezichtsaandoening en in het bijzonder kinderen met een schisis. Iedere 3 minuten wordt er een kind geboren met een gezichtsafwijking of schisis hetgeen dan meteen de reden vormt om deze stichting op te zetten. Naar onze mening is ieder initiatief die kinderen in deze situatie hulp geeft van bijzondere waarde. Kinderen in deze situatie worden vaak geboren in arme landen waar er voor de ouders geen mogelijkheid bestaat om de kosten voor de operatie te betalen. Stichting ChildSmile wil nu juist dít doen, en meer. Naast het financieren van de operatie is er meestal nog een ander traject te doorlopen van sociaal maatschappelijke aard. Bovendien komt het veel voor dat deze kinderen opnieuw moeten leren praten, eten en drinken. Ook in dit traject wil Stichting ChildSmile behulpzaam zijn. Door het oprichten van eigen centra kan de hulp bovendien gecentraliseerd worden hetgeen de kosten kan drukken.