Stichting Camelia

De zorg om en voor mensen met een verstandelijke beperking

Gezondheidszorg

Created by :

Stichting Camelia

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Camelia is een organisatie die geld inzamelt voor een goed doel, namelijk het tehuis Panti Asih. Panti Asih betekend 'huis van liefde' en willen kinderen met een beperking een kans geven om een toekomst op te bouwen. Met de opbrengsten krijgen deze kinderen een mogelijkheid om een goed leven te leiden.