Stichting Burger In Nood

Samen sta je sterk

Noodhulp

Created by :

Stichting Burger In Nood

Location:

Netherlands, Netherlands

De Stichting Burger In Nood is opgericht om zeer kwetsbare doelgroepen met acute problemen te ondersteunen, te begeleiden en te adviseren. 


De stichting bedoeld met kwetsbare doelgroepen onder andere mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of een combinatie hiervan, mensen die in armoede en schulden leven,alleenstaande ouders, kinderen die opgroeien in armoede, ouderen, vluchtelingen etc.  

Als gevolg van de voortdurende bezuinigingen kunnen de kwetsbaren steeds minder een beroep doen op deskundige hulpverlening, en worden de kwetsbaren geacht zelfredzaam en eigenaar van hun probleem te zijn.  

De burger in nood staat er te vaak in schrijnende situaties alleen voor. Te denken valt aan situaties zoals dreigende huisuitzettingen,  dreigende afsluiting van water en/of elektra, beslag op inkomen of bankrekening, waardoor er nauwelijks voldoende, of zelfs helemaal geen inkomen is om voedingsmiddelen te kopen. 

Onder acute problemen verstaat de stichting ook juridische problemen met overheidsinstanties zoals het UWV, belastingdienst en gemeente, waardoor ergeen of te weinig inkomen is om behoorlijk van rond te kunnen komen. 

De stichting wil de burger in nood niet aan haar lot overlaten. Om de burger in nood te kunnen helpen heeft de stichting zowel mensen als middelen in natura evenals financiële middelen nodig.      

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

De Stichting Burger In Nood is opgericht om zeer kwetsbare doelgroepen met acute problemen te ondersteunen, te begeleiden en te adviseren. 


De stichting bedoeld met kwetsbare doelgroepen onder andere mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of een combinatie hiervan, mensen die in armoede en schulden leven,alleenstaande ouders, kinderen die opgroeien in armoede, ouderen, vluchtelingen etc.  

Als gevolg van de voortdurende bezuinigingen kunnen de kwetsbaren steeds minder een beroep doen op deskundige hulpverlening, en worden de kwetsbaren geacht zelfredzaam en eigenaar van hun probleem te zijn.  

De burger in nood staat er te vaak in schrijnende situaties alleen voor. Te denken valt aan situaties zoals dreigende huisuitzettingen,  dreigende afsluiting van water en/of elektra, beslag op inkomen of bankrekening, waardoor er nauwelijks voldoende, of zelfs helemaal geen inkomen is om voedingsmiddelen te kopen. 

Onder acute problemen verstaat de stichting ook juridische problemen met overheidsinstanties zoals het UWV, belastingdienst en gemeente, waardoor ergeen of te weinig inkomen is om behoorlijk van rond te kunnen komen. 

De stichting wil de burger in nood niet aan haar lot overlaten. Om de burger in nood te kunnen helpen heeft de stichting zowel mensen als middelen in natura evenals financiële middelen nodig.