Stichting Buffelen

Weet jij al wat Buffelen is?

Voedsel & water

Created by :

Stichting Buffelen

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Buffelen zet zich in om een balans te creëren tussen mens en natuur. Met ons project ‘Buffelen voor een Betere Toekomst!’ dat plaats vind in Thailand leren we de lokale bevolking hoe ze de snel toenemende natuurvernietiging kunnen aanpakken en hoe ze hun eigen toekomst kunnen verbeteren. In ons werkgebied wonen voornamelijk bergstammen met weinig tot geen toekomstperspectief. In dit unieke vijfjarige project werkt Stichting Buffelen in fases gericht op: werkgelegenheid, natuur, milieu en duurzaamheid. Uitgangspunt daarbij blijft dat we uitgaan van de bestaande cultuur, kennis en interesses van de bewoners. Ervaring heeft Stichting Buffelen geleerd dat gasten en vrienden die met de dorpsbewoners en onze waterbuffels hadden kennisgemaakt, ontroerd en vol nieuwe inzichten afscheid namen. Volgens Stichting Buffelen is ontwikkelingssamenwerking nimmer eenrichtingsverkeer: zij leren van onze vaardigheden, maar wij leren van hun cultuur!