Stichting Bloemendaal-Dogon

Onderwijs en scholing zijn de sleutels voor betere leefomstandigheden

Educatie

Created by :

Stichting Bloemendaal-Dogon

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Onderwijs en scholing zijn de sleutels voor betere leefomstandigheden en meer welvaart. De stichting wil daarom kennisontwikkeling in de breedste zin ondersteunen en stimuleren. Daaronder vallen ook de randvoorwaarden om onderwijs mogelijk te maken, zoals de bouw en inrichting van schoollokalen en het slaan van waterputten.
 Naast structurele zorg voor educatie zal de stichting haar steun geven aan projecten met betrekking tot de algemene infrastructuur, de gezondheidsvoorziening en de cultuur-historische werken in Pays Dogon. De stichting beoogt op geen enkele wijze winst.