Stichting Barbarugo

Doelmatige ontwikkelingshulp in Ghana via bamboeteelt

Ondernemerschap

Created by :

Stichting Barbarugo

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De Stichting Barbarugo is een kleine non-profit organisatie die volledig wordt gerund door vrijwilligers in Nederland en Ghana. Op kosten van de stichting worden sinds 2013 jaarlijks voorgekweekte bamboeplantjes, 60 cm hoog, aan planters in Ghana geleverd. Op verschillende locaties in Noord-Ghana worden deze bamboeplantjes uitgezet op tot dan toe onbewerkte stukken land. Per hectare worden 400 planten uitgezet. De landerijen zijn door verschillende dorpshoofden in Noord-Ghana, Chiefs, ter beschikking gesteld. Bamboe groeit zeer snel (zie video hierboven). Na 5 jaren bereiken de bamboes een maximale hoogte van 10-20 meter en vanaf dat moment leveren de bamboes inkomen op voor de planters. Waardevolle bamboestammen kunnen nu jaarlijks geoogst worden van dezelfde plant. In de loop van de voorafgaande 5 jaren krijgen de planters een vergoeding voor de ingezette uren arbeid voor de voorbereiding van de grond, het planten en het onderhoud. 11 nieuwe plantages zullen worden gestart in de komende 12 maanden. Daarvoor is veel geld nodig: 28 000 euro. In de eerste fase betreft dat het cultiveren van de onbewerkte gronden en het graven kuilen voor de planten. Alleen al daarvoor is 5000 euro nodig op korte termijn. De rest van het geld is nodig voor de aanschaf, voorkweek, transport, het planten van de nieuwe bamboeplanten op de plantages en het onderhoud gedurende 5 jaren, tot de oogst. Voor meer informatie zie: Website: https://ghanakaderhulp.wordpress.com/barbarugo-persbericht/ Facebook: www.facebook.com/barbarugo