Share page on:

Het Badeloch Fonds biedt jongeren in ontwikkelingslanden de mogelijkheid na de basisschool verder te studeren in hun eigen land, waardoor ze een goede baan kunnen krijgen en hun familie en de samenleving kunnen helpen. Juist in landen waar geen andere studiefinanciering bestaat, wil het Fonds kansarme maar gemotiveerde en talentvolle jongeren financieel ondersteunen bij het afronden van de middelbare school of bij het volgen van een beroepsopleiding of universitaire studie.