Stichting Anfora 'Stop Feminicide' Nederland

'De Galerie van Standpunten tegen huiselijk geweld'

Maatschappij

Created by :

Stichting Anfora 'Stop Feminicide' Nederland

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Om maar met de deur in huis te vallen… Stichting Anfora is op zoek naar (financiële) ondersteuning voor de onlangs opgestarte fotocampagne tegen (huiselijk)geweld. Stichting Anfora 'Stop Feminicide' Nederland, opgericht in november 2014, wil een rol spelen in het terugdringen van het toenemende geweld tegen vrouwen in de privésfeer. Dit doen we door het geven van voorlichting, het organiseren van lezingen en symposia, door het bijwonen van conferenties, en met behulp van ons meest recente project, 'De Galerie van Standpunten tegen Huiselijk Geweld'.

Met de campagne 'Het juiste standpunt tegen geweld' wil Stichting Anfora aandacht vestigen op huiselijk geweld en tegelijkertijd bewustzijn creëren voor een onderwerp dat nog steeds in de taboesfeer ligt. De overhandiging van het eerste standpunt voor de campagne, het standpunt van het voltallige college van B & W van de gemeente Oldambt, vormde op 8 maart jl. de start van onze campagne.

Gedurende de looptijd van de campagne zamelen we foto’s in waarop inwoners (zowel politici, bekendheden, lokale ondernemers, scholen, clubs en verenigingen als ook individuele burgers en andere geïnteresseerden), alleen of in groeps-, club-, of organisatieverband, zijn/haar of hun standpunt tegen (huiselijk)geweld uit te dragen. De in te zamelen foto’s (op A-3 formaat) zullen leiden tot ‘De Galerie van Standpunten tegen (huiselijk) geweld’.

Op 25 november 2016, Internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen, zal De Galerie van Standpunten officieel geopend worden. Vervolgens zal deze fototentoonstelling door het Oldambt trekken (geïnteresseerden kunnen De Galerie van Standpunten in hun school, bedrijf of organisatie tentoonstellen). Tevens is het de bedoeling om De Galerie van Standpunten ook als boekwerkje uit te brengen. Om zowel de fototentoonstelling als het boekwerkje te kunnen realiseren zijn donateurs nodig. Vandaar ons verzoek aan u!