Stichting Aartie

Building a brighter future

Maatschappij

Created by :

Stichting Aartie

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Missie:  Hulp bieden aan (kans) arme dakloze kinderen in Nepal. Stichting Aartie beoogt uitsluitend het belang van de kinderen en heeft geen winstoogmerk. Stichting Aartie richt zich met name op het dienen als helpende hand in de ontwikkeling van kinderen die minimale middelen tot hun beschikking hebben. Dit doen we op een aantal manieren: Het bieden van onderdak in de vorm van weeshuizen. Het bieden van kennis/ onderwijs. Het bieden van medische hulp.

 Visie: Stichting Aartie streeft ernaar om de levensstandaard van (kans) arme en dakloze kinderen in Nepal te verhogen. Wij willen de kinderen een veilige en plezierige omgeving bieden, waarin zij zich kunnen ontwikkelen, zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen en een bijdrage kunnen leveren aan een beter Nepal.