Share page on:

Maroc Relief bouwt mee aan een Marokko waarin mensen gelijkwaardig zijn en gelijke ontplooiingskansen krijgen voor een beter bestaan. Het werk van Maroc Relief richt zich op structurele armoedebestrijding met een nadruk op maatschappijopbouw en duurzame economische ontwikkeling. Hierbij baseert Maroc Relief zich op Islamitische waarden zoals solidariteit, barmhartigheid, het goed handelen en rechtvaardigheid.