Share page on:

doelstelling:  De Stichting richt zich op meerdere vlakken om de bevolking te ondersteunen en te helpen aan een betere toekomst voor de kinderen. De belangrijkste streefpunten liggen binnen het, basis- voortgezet- en hoger onderwijs en op het beroepsonderwijs zoals verpleging, vroedvrouw etc. Tevens hebben wij een klein hospitaaltje opgezet waar kleine medische ingrepen gedaan kunnen worden. Ook kan de lokale bevolking hier geholpen worden voor malaria. Ook andere kleine medische hulp kan daar worden geboden. Deze post wordt permanent bemand worden door een arts en verpleegster/vroedvrouw. Deze verpleegster/vroedvrouw is op kosten van onze stichting hiervoor opgeleid en wil zo iets terug doen voor haar land.Verder trachten wij ons in te zetten voor de totale gezondheidszorg in het kleinste Afrikaanse derde wereldland.