Steun ons, Stichting Bootvluchteling en Alex

Steun ons, Stichting Bootvluchteling en Alex

Maatschappij

Created by :

Steun ons, Stichting Bootvluchteling en Alex

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 3.140 of € 4.000
78.5% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Lieve vrienden, kennissen en collega's,

Vanaf 1 mei gaat onze zoon Alex Gosselt als senior-arts vrijwilligerswerk doen voor de Stichting Bootvluchteling in het vluchtelingenkamp ‘Moria’ op Lesbos.
De situatie in Kamp Moria is schrijnend; het kamp zit overvol, er is slechte hygiëne en er zijn nauwelijks verblijfsvoorzieningen, de sociale en medische gezondheid staat er ernstig onder druk.
Er is slechts een geringe doorstroom vanuit het kamp en er blijven nog steeds nieuwe vluchtelingen bijkomen. Stichting Bootvluchteling is onafhankelijk en ontvangt geen geld van overheden, waardoor ze afhankelijk zijn van donateurs.
Ook Alex zal op eigen kosten afreizen en verblijven.

Wij willen deze missie steunen met een sponsorloop. Nu wij beiden de 65-jarige leeftijd hebben bereikt, lopen wij nog een keer de halve marathon van Enschede op zondag 23 April. Wij hopen hiermee zoveel mogelijk sponsorgeld bij elkaar te sprokkelen. Wij vinden het geweldig als jullie een financiële bijdrage willen leveren aan de Stichting Bootvluchteling waarmee je het vrijwilligerswerk van Alex ondersteunt. Met het geld wordt o.a. medicatie ingekocht, kunnen kinderen worden gevaccineerd en kunnen zij onderwijs ontvangen.  

Je kunt via Whydonate rechtsstreeks overmaken naar Stichting Bootvluchteling via de koppeling op de site. We zullen uiteindelijk kunnen zien hoeveel er geschonken is via de site en dit terug laten weten. Ook is het mogelijk rechtsstreeks via IBAN-rekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.a.v. Stichting Bootvluchteling o.v.v. Actie Gosselt.

Alvast heel erg bedankt voor je bijdrage!

Marian en Nico


Stichting Bootvluchteling heeft een ANBI status. Dat betekent dat je gift aftrekbaar is voor de belasting.
Meer informatie vind je op: www.bootvluchteling.nl en https://www.facebook.com/stichtingbootvluchteling