Educatie   

Aangemaakt door :

Duurzame kinder-speelboerderij

Locatie:

's-Hertogenbosch, Nederland

De Bossche Hoeve wil zich verder ontwikkelen en uniek te onderscheiden, door: - Energie zelfvoorzienend te worden door zelf stroom op te wekken middels zonnepanelen. - Kinderen spelenderwijze bewust te maken van wat hun energie & energie uit de natuur kan opwekken en kan laten werken.

Help mee om “Stichting de Bossche Hoeve” de 1e duurzame energieopwekkende educatieve kinder-/ speel boerderij te maken.


De Bossche hoeve staat voor dier/natuur maar ook biedt de boerderij meer belangrijke bijdragen voor de Bossche gemeenschap;

- Maatschappelijke functie: door jong en oud een vertrouwde plek te geven waar ze een praatje kunnen maken en contacten kunnen leggen. 


- Educatieve functie: door als erkend leerbedrijf praktische kennis en professionele begeleiding te bieden aan studenten van diverse scholen uit de omgeving. 

Maar de Bossche Hoeve wil zich nog verder te ontwikkelen en zich uniek te willen onderscheiden, door:

- Energie zelfvoorzienend te worden door zelf stroom op te wekken middels zonnepanelen.


- Kinderen spelenderwijst bewust te maken van wat hun energie & energie uit de natuur kan opwekken en kan laten werken.


We zijn een doneeractie gestart om de eerste broodnodige €10.000,00 in te zamelen, om een start te kunnen maken met een nieuw begin en de basis te leggen voor het uiteindelijke doel, nml de 1e duurzame energieopwekkende educatieve kinder-/ speelboerderij in Nederland te worden. 


https://www.facebook.com/dtvdenbosch/videos/de-bossche-hoeve-wordt-energieneutraal/346285839341602/


De stichting is een non-profit organisatie en is afhankelijk van donaties en subsidiaire hulp vanuit de overheid / provinciaal maar zeker ook vanuit de gemeente Den Bosch. 


de huidige stand van donaties is momenteel €3.300,00


Uw steun is dus hard nodig. Helpt u mee…. 


Dit kunt uw doen door een donatie te doen via de sited www.whydonate.nl of via www.doneeractie.nlNadere toelichting mbt aanvragen steun gemeenschap/bedrijven/gemeente Den Bosch:


Het belangrijkse doel:

Wat we willen bereiken is om middels zonnepanelen op het dak van het hoofdgebouw te plaatsen. Deze moeten de elektrische stroom op wekken, en het elektrische jaarverbruik van het park dekt. 

Het tweede doel:

Wat we willen bereiken is om kinderen spelenderwijs bewust te maken van wat hun energie én energie uit de natuur kan laten werken. Kinderen worden tegenwoordig al op jonge leeftijd geconfronteerd met energie. Met de opwarming van de aarde vinden wij dat we dit heel gericht aan moeten pakken. Wij willen met ‘1e duurzame energieopwekkende educatieve kinder-/ speel boerderij’ de kennis in de buitenlucht en spelenderwijs verbreden bij kinderen van 2-12 jr. Natuurlijk zal er automatisch gebruik worden gemaakt van de speeltuin van de kinderen uit de directe omgeving. Ook basisscholen en kindcentra kunnen de openbare speeltuin gebruiken om hun kennis en lesmateriaal over energie en en zonne- en windenergie over te brengen bij hun kinderen.


De 1e duurzame energieopwekkende educatieve kinder-/ speel boerderij;

We plaatsen meerdere energieopwekkende speeltoestellen en gewone toestellen welke we willen koppelen aan het thema. Het eerste belangrijke energie opwekkende speeltoestel (water-energie) willen wij op korte termijn al aan gaan brengen zodat het ook gelijk bij bezoekers gaat leven en direct ook de benodigde positieve reacties moet gaan opleveren. We willen gebruik maken van het oppompen van grondwater, via een gietijzeren waterpomp. Deze pompt grondwater in een hoger gelegen wateropslag en distributiesysteem, welke vervolgens over een water draaitafel geleid kan worden of via een elektrisch opwekkend waterrad. De energie die op wordt gewekt zal vervolgens visueel elektrische informatie geven door het oplichten van lampen en mogelijk een digitaal bord dat weergeeft hoeveel energie er wordt opgewekt. 


 

Het doel is om daarnaast meerdere duurzame energie opwekkende toestellen erbij te gaan plaatsen, maar dit is afhankelijk van het budget dat beschikbaar is en de steun die landelijk/provinciaal maar in ieder geval zeker de gemeente Den Bosch de stichting hierin zal gaan steunen. 

De stichting is voornemens om in ieder geval speeltoestellen erbij te plaatsen die bijdrage doen om speels en educatief bezoekers/kinderen zichtbaar aantonen welke energie zij maar ook de natuur biedt. 


Het zonnehuis

Het zonnehuis is een speelhuis voor de aller kleinste met een echt zonnepaneel op het dak. Kinderen kunnen het licht van het huisje aan of uit doen door de schuif voor het zonnepaneel te bewegen. Hoe meer zonlicht er is hoe feller de ledlampjes branden. De ledverlichting veranderd automatisch van kleur. De ruimte achter de schuif wordt voorzien met leuke weetjes over zonne-energie.


 

Energiefietsen

Met de Energiefiets wekken kinderen zelf energie op. Hoe harder ze fietsen, hoe meer energie ze opwekken. Op de grote wattmeter zien ze direct hoeveel Watt ze opwekken. Daarnaast kunnen ze aan de ledjes naast de afbeeldingen zien welke apparaten ze met deze energie kunnen laten werken. Met twee fietsen naast elkaar kan je zelfs een wedstrijd houden wie het meeste energie opwekt.


 

Windenergie 

We willen een HBO stage cq afstudeeropdracht op zetten, waarbij een erkend HBO leermeester studenten van een werktuigbouwkundige opleiding een speeltoestel ontwerpen waarbij bezoekers lucht in beweging en met een dergelijk luchtkanon op een kleinschalige windturbine moeten richten om deze in beweging te zetten en vervolgens energie opwekt. Ook dit kan wederom in een wedstrijd verband door twee van deze toestellen naast elkaar te plaatsen en een digitaal scorebord laat zien wie de meeste wind heeft weten op te weken en dus de meeste energie heeft opgewekt. 

Dit is een natuurkundig fenomeen, waarbij het simpele voorbeeld is dat je met een ton of emmer lucht gericht in beweging kan zetten en daarmee een kaarsje op afstand kan uitblazen. 


Blijven door-ontwikkelen

De stichting wil zo in de toekomst zich blijven ontwikkelen en een belangrijke functie blijven verrichten voor jong en oud, dit in combinatie met natuur/dieren en energie op een educatie wijze met duurzame technieken op een speelse wijze. 


Investeringen:

Er zijn natuurlijk de nodige investeringen nodig om de beoogde installaties /toestellen aan te kunnen schaffen.


Gezien de stichting geen winstdoelstellingen heeft en ook geen toegangsprijzen hanteert is het afhan

kelijk van steun van derden. 


We zijn reeds gestart met een doneeractie om de eerste €10.000,00 bij elkaar te kunnen krijgen door bedrijven uit de Bossche gemeenschap en omgeving te benaderen, maar ook zijn wij heel blij met de steun van bezoekers/ buurtgenoten en betrokkenen die hun steun inmiddels hebben gegeven. De huidige stand is inmiddels €3.300,00, en is er dus nog veel steun nodig om de doelstellingen te behalen. 


Maar daarnaast is er ook zeker steun nodig van de overheid/provincies en gemeente om subsidiair bij te dragen om de benodigde investeringen te kunnen bekostigen.  


Hieronder een raming van de benodigde investeringen per onderdeel en in welk jaar beoogd. 

- Zonnepanelen t.b.v. opwekking stroom €17.500,00 2019

- Waterrad speeltoestel met elektra generator €10.000,00 2019

- Zonnehuis € 7.500,00 2020

- Energiefietsen € 5.000,00 2020

- Wind energie speeltoestel (icm hbo stage /afstudeerproject) €10.000,00 2020/21


€ 25 van € 15.000
0.2% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.