Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Family Life School Foundation

Locatie:

, Nederland

Stichting Family Life School Foundation gelooft dat ieder kind ongeacht ras, geslacht, afkomst, sociale status of religie enorme poten heeft.

WIE ZIJN WIJ?

Stichting Family Life School Foundation gelooft dat:

  • ieder kind, ongeacht ras, geslacht, afkomst, sociale status of religie enorme potentie heeft;
  • ieder kind recht heeft op een zingevend bestaan;
  • ieder kind met de juiste begeleiding en ondersteuning volwaardig kan participeren en bijdragen aan de maatschappij
  • ieder kind zonder juiste begeleiding en ondersteuning risico loopt uitgesloten te raken met alle mogelijke negatieve gevolgen van dien

Het team van Stichting Family Life School Foundation bestaat uit het bestuur, (ervarings-)deskundigen, vrijwilligers en stagiaires. Indien noodzakelijk worden ook externe deskundigen voor de activiteiten ingezet.


Tot de activiteiten van de Stichting behoren onder andere:

  • Organiseren en uitvoeren van voorlichtings-/adviesbijeenkomsten;
  • Organiseren en uitvoeren van het eigen trainingstraject “Persoonlijke Ontwikkeling, Groei & Ambitie”;
  • Organiseren en uitvoeren van projecten, themadagen & workshops;
  • Organiseren en uitvoeren van educatieve excursies;
  • Advies aan onderwijs- en zorgprofessionals

Alle activiteiten zijn ontwikkeld op basis van de behoeften van kinderen en hun ouders. Voorlichtings-/adviesbijeenkomsten en educatieve excursies worden in het kader van projecten en van het eigen trainingstraject verzorgd. Themadagen, workshops en advies worden zoveel mogelijk in opdracht van onderwijsinstellingen, hulpverleningsinstanties of (semi-)overheidsinstanties verzorgd.


VOOR WIE ZIJN WIJ ACTIEF?

Kinderen (6 t/m 16)

 

Stichting Family Life School Foundation richt zich met haar activiteiten allereerst op kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar woonachtig in armoedecumulatie-gebieden in Groot-Amsterdam;

Ouders/verzorgers

Stichting Family Life School Foundation richt zich met haar activiteiten vervolgens op de ouders / verzorgers van kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar woonachtig in armoedecumulatie-gebieden in Groot-Amsterdam.

Onderwijsinstellingen / jeugdhulpverleningsinstanties

Stichting Family Life School Foundation richt zich met haar diensten en activiteiten tevens op relevante onderwijsinstellingen en – jeugdhulpverleningsinstanties actief in armoedecumulatie-gebieden in Groot-Amsterdam.

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.