Sterk Huis

Een fijne plek in veilige opvang

Maatschappij

Created by :

Kompaan en De Bocht

Location:

Netherlands, Netherlands

Connected to:

Kompaan en De Bocht
€ 1.470 of € 10.000
14.7% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Kompaan en De Bocht bouwt een Sterk Huis Dit STERK HUIS is een veilige en warme opvang waar vrouwen en kinderen op adem kunnen komen. Waar ze hard werken aan een veilig en zelfstandig leven. Aan kansen voor de toekomst. Oost west, thuis best … Was ‘t maar zo makkelijk! Voor veel vrouwen en kinderen die bij ons komen is een fijne en vooral veilige thuishaven helaas niet zo vanzelf­sprekend. Vaak leefden zij jarenlang in situaties van ernstig huiselijk geweld of zijn ze slacht­offer van jeugdprostitutie, loverboys of eergerelateerd geweld. Veiligheid is voor deze vrouwen en kinderen van levens­belang!