StartUp! Tanzania

Help Tanzaniaanse jongeren bij het starten van micro-onderneming!

Maatschappij

Created by :

StartUp! Tanzania

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Vanaf 2 November 2016zullen Karsten Bakker, Pieter van Berckel, Willem Evers en PaulKlei voor 3 maanden naarSengerema, Tanzania zijn. Als studenten van de TU Delft zullen zij met het project StartUp Tanzania de NGO Young Entrepreneurs Programme (YEP) Tanzania gaanondersteunen. Dit programma is metbehulp van stichting Sengerema opgericht om kansarme jongeren een duurzaaminkomen te generen. De jongeren zijn verantwoordelijk voor het gezinsinkomen ende levensomstandigheden van jongere broertjes en zusjes. De jongerengenieten een intensief opleidings- en trainingsprogramma om zo eenzelfvoorzienend bedrijfje te kunnen starten. Dit heeft erondertussen in geresulteerd dat een groot aantal potentiële ondernemers eeneigen businessplan heeft opgesteld. Ze staan dan ook in de startblokken om hunopleiding in de praktijk te kunnen brengen. Voor begeleiding bij de opstart vanhun eigen bedrijf zijn er momenteel echter onvoldoende tijd en middelen. In ditgat zal StartUp! Tanzania springen.  Gedurende driemaanden zullen de studenten voortdurend met deze ondernemers in contact staanen ze intensief begeleiden. Hierbij hopen zij hun kennis in ondernemerschap enanalytisch denkvermogen, aangeleerd door de Technische Universiteit Delft, ophen over te dragen. Dit is bedoeld om de start-ups zo vruchtbaar en duurzaammogelijk te maken.  Naast goedebegeleiding is het enige wat deze jonge, enthousiaste groep nog van hun toekomstigeonderneming weg houdt, het feit dat ze gewoonweg geen startkapitaal hebben omhun onderneming op te zetten. Per startende micro-ondernemeris hiervoor minimaal 250 euro nodig. Met dit bedrag zijn de ondernemers instaat hun business op te starten. Naast het willenfinancieren van nieuwe ondernemingen zal StartUp! Tanzania ook huidigeondernemingen ondersteunen en de markt voor jonge ondernemers in Tanzaniaanalyseren. Dit om de duurzaamheid van onderneming te bevorderen enterugkoppeling te kunnen geven op het Young Entrepreneurs Program.   


Help deze jongeren enhun familie door te investeren in hun eigen duurzame onderneming! 

Kijk ook op:
www.yeptanzania.org
www.facebook.com/StartUpTanzania