Share page on:

Investeerders en donateurs gevraagd!
 
De Moederstichting Eerstelijnsklinieken heeft geen enkel winstoogmerk en had de ANBI- status (Algemeen Nut Beogende Instelling)  van november 2011 tot 2015.
Haar werkdoel blijft het bevorderen van de oprichting van enkele dochterstichtingen die kleinschalige eerstelijnsklinieken, in eerste instantie in de provincie Noord-Brabant, exploiteren en beheren.
Het bestuur heeft op 7 februari 2016  19.30 uur besloten om de Belastingdienst te verzoeken  de ANBI-status te beeindigen vanwege de zeer geringe donaties!
De Belastingdienst heeft heden ingestemd met de beeindiging
 
Een eerstelijnskliniek is ook een "kleinschalig zorghotel" waar maximaal 25 huisartsclienten voor een korte tijd kunnen verblijven ter observatie.Bij huisartsclienten denken wij aan chronisch zieken,hulpbehoevende ouderen en gehandicapten.Zij zullen worden begeleid door hun eigen huisarts en thuiszorgorganisatie.