Specialisterren Foundation

verkleint de achterstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met autisme

Educatie

Created by :

Specialisterren Foundation

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

• Leidt mensen met autisme op tot software testers • Helpt mensen met autisme aan een loopbaan • Deelt nieuws en kennis over autisme • Helpt ondernemers met sociaal verantwoord ondernemen • Vervult in Nederland een voortrekkersrol en wijkt af van gebaande paden De Foundation heeft, samen met Specialisterren BV, aangetoond dat je mensen met Autisme een volwaardige loopbaan kunt bieden door te focussen op hun extra kwaliteiten. In de praktijk betekent dit dat er veel weerstanden moeten worden overwonnen, want instanties en opdrachtgevers hebben vaak een vertekend beeld van mensen met Autisme of denken, wat betreft arbeid, volgens een vast stramien en standaard regels. Uw giften worden gebruikt voor: • Het verstrekken van opleidingsbeurzen voor mensen met autisme indien de opleiding niet wordt vergoed • Het scholing van medewerkers die mensen met autisme begeleiden • Het ontwikkelen van publicaties over werken en autisme • Het geven van voorlichting aan bedrijven die (willen) werken met mensen met autisme