Sparta Supporters Running Team 88

Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven

Gezondheidszorg

Created by :

Sparta Supporters Running Team 88

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Wij willen het bewijs zijn dat voetbal supporters meer zijn dan een zingende massa. Wij hebben een team van ruim 20 supporters bij elkaar die gaan rennen in estafette van Hamburg naar Rotterdam. Waarom? Omdat wij hiermee geld willen ophalen voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Dit betekend dat wij deze mensen en hun naasten nog kwaliteit willen geven aan hun leven. Afgelopen jaren hebben wij hier al vele geode doelen mee kunnen steunen en hopen dit jaar ook via dit medium op uw steun! Alvast bedankt!