Sophia-Vereeniging

Dieren begrijpen is dieren beschermen.

Dieren

Created by :

Sophia-Vereeniging

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren

De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren komt op voor huisdieren in Nederland, al sinds 1867. Niet alleen als het kwaad is geschied, maar ook preventief. Zo voorkomt de Sophia-Vereeniging huisdierenleed door voorlichting te geven over de aanschaf, het natuurlijke gedrag en de verzorging van huisdieren. Met politieke lobby zet de Sophia-Vereeniging zich in voor beschermende wetgeving voor huisdieren en een strenge controle hierop.


Huisdierenleed
Een goede omgang met huisdieren lijkt vanzelfsprekend in een beschaafd land als Nederland. Maar de realiteit ziet er vaak heel anders uit. Dierenmishandeling en –verwaarlozing zijn aan de orde van de dag, evenals minder zichtbare problemen zoals ondermaatse huisvesting, eenzaamheid, verkeerde voeding, te weinig aandacht en erfelijke afwijkingen. Deze problemen kunnen leiden tot afwijkend gedrag, ziektes en vroegtijdige sterfte. Ongewenste huisdieren belanden in het asiel, op straat of op het internet, waar mensen impulsief dieren aanschaffen die al snel weer worden afgedankt. Andere dieren worden enkel gebruikt voor commerciële doeleinden, waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met hun belangen.

Dieren begrijpen is dieren beschermen
De Sophia-Vereeniging helpt misverstanden uit de weg door (potentiële) huisdiereigenaren voor te lichten over een verantwoorde aanschaf en het natuurlijke gedrag van dieren. Met politieke lobby wijst zij de overheid op haar verantwoordelijkheid op het gebied van dierenwelzijn, zodat misstanden worden aangepakt. Onder het motto ‘Dieren begrijpen is dieren beschermen’ bestrijdt de Sophia-Vereeniging dierenleed bij de bron. De belangen van de dieren zelf, en niet die van hun eigenaren, staan daarbij voorop. Het uiteindelijke doel is een samenleving waarin dieren naar hun eigen aard met mensen kunnen leven. Pas dan komt er een einde aan het vaak onzichtbare leed dat huisdieren wordt aangedaan.