Share page on:

Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie.
Wij hebben meer dan 45 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens.
Samen met iedereen in de keten - van boer tot multinational - werken we aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn. Solidaridad werkt door 13 productieketens heen en is actief op 5 continenten, via 9 regionale kantoren.