SMO FRONTLINE

Reaching Out. Resolving Crisis.

Maatschappij

Created by :

SMO FRONTLINE

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Éen-Op-Één Volledige Levensloopbegeleiding Immigranten- En Autochtone Jongeren Tot 30 Jaar.


SMO FRONTLINE is een stichting voor maatschappelijke hulpverlening met als doel gestrande immigranten- danwel autochtone jongeren die zijn gestrand in het leven of gezin waar vaak door ziekte en of drugsmisbruik de verdere onmisbare persoonlijke ontwikkeling in het maatschappelijk functioneren en integreren in de weg staat.


SMO-F onderscheid zich hierbij door één-op-één 24/7 hulp te bieden binnen alle aspecten die een individu en diens maatschappelijke positie en behoeften begeleid en stroomlijnt met het oog op zelfontwikkeling en functioneren in een persoonlijk bevredigende setting en zelfstandigheid maar vooral zelf redzaamheid.


Voor de oprichting van SMO-F zal het nodig zijn de eerste kosten die samen gaan met de oprichting en vestiging nodig zullen zijn waardoor wij als organisatie een baanbrekende positie in kunnen nemen die effectief en functioneel is.

Daarom zijn wij afhankelijk van giften. donaties en fondsen (leningen tegen rente).