SLAH | Stichting Leer Anderen Helpen

Helpt U ons anderen helpen

Gezondheidszorg

Created by :

SLAH | Stichting Leer Anderen Helpen

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Met uw hulp helpen wij anderen!

De SLAH is er voor het verlenen van oogheelkundige zorg aan mensen die niet of amper toegang hebben tot deze zorg in minder welvarende streken in de wereld.Daarbij worden kennis en vaardigheden waar mogelijk overgedragen aan lokale artsen en andere zorgverleners zodat men idealiter op termijn niet meer of in elk geval minder is aangewezen op hulp van buitenstaanders. Veelal gaat het om het vervangen van troebele lenzen (cataract) door een kunstlens. De SLAH is momenteel actief in Indonesië, Haïti, Kenia en Marokko.