Mensenrechten   

Created by :

Stefan Wolf

Location:

Amsterdam, Nederland

Shirts for strength

Wij willen graag thema shirts laten maken die zich richten op het inzamelen van geld en goederen om langdurige en duurzame doelen te steunen. Een voorbeeld zou kunnen zijn kinderen in armoede, opvang voor huiselijk geweld en voedselpakketten.
€ 0

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.