Shelter Amigos dos Animais Concelho de Mira

Noodkreet: help de hondjes uit de shelter overleven

Dieren

Created by :

Shelter Amigos dos Animais Concelho de Mira

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Hier een noodkreet omhulp.

Ik probeer een heelarm asiel te helpen in praia de Mira in Portugal.Het is geengemeentelijk asiel en krijgt dus geen geld of hulp van gemeente of rijk, hetdraait op donaties ed en een klein groepje vrijwilligersHet asiel probeertvoorlichting te geven aan mensen in de omgeving, en zoveel mogelijk als er geldis de honden te castreren en steriliseren

 ik verzamel dekens , voer, medicijnen enz enzen af en toe halen we een hondje op waarvoor hier een liefdevol thuis wordgezocht. Mijn fooienpotje uit mijn trimsalon gaat naar het asiel om honden vante castreren en steriliseren.

Het asiel verkeerd ingrote nood, begin april is er hondenziekte /distemper uitgebroken, een vreselijke enorm besmettelijke ziekte die in50% van de gevallen lijd tot een zeer pijnlijke dood. de meeste honden daarzijn door geld gebrek niet geëind en zijn ziek , worden ziek of al overleden. Het enigste wat ergedaan kan worden  bij een uitbraak dezevreselijke ziekte is de symptomen bestrijden, antibioticum, pijnstiller diareeremmers enz  en de boel constantontsmetten.

de vrijwilligers doenwat ze kunnen maar zijn allemaal kapot en lamgeslagen door de horror die zichop dit moment afspeelt in het asiel, ze willen zo graag de dieren helpen, nietze één voor één zien wegkwijnen .

De dierenarts heefteen goed hart maar ook hij moet geld hebben, de kosten zijn al opgelopen totmeer dan € 7000,-. , en hij kan hun nu geen hulp meer toezeggen.

Ik bedel me suf bijwie dan ook, organiseer workshops enz enz maar heb geen stichting of grotemensen massa achter mij helaas om hier echt iets te kunnen betekenen.

Ik  ben nu zo brutaal en radeloos om jullie een schreeuwom hulp te sturen.hebben julliemogelijkheden om dit asiel een beetje financieel te ondersteunen zodat dehonden in ieder geval door een dierenarts verzorgd kunnen worden, en de hondendie overgebleven zijn  na de uitbraak tekunnen vaccineren zodat deze horror nooit weer gebeurd, ieder klein beetjehelpt!!

Het houd me dag ennacht bezig, als particulier doe ik wat ik kan maar het is niet genoeg het isnooit genoeg, ik ben machteloos en radeloos ...