Seniortax

Vervoer op maat, staat in het klokhuis paraat

Maatschappij

Created by :

Stichting beheer het Klokhuis

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 35.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

wij willen met onze bedrijf een pendeldienst gaan beginnen voor senioren en mensen met een beperking. mensen die geen WSMP km meer ontvangen zouden in aanmerking kunnen komen voor onze pendeldienst. we halen en brengen de mensen mensen wanneer er activiteiten hier op klokhuis plaatsvinden. Bridgen en Creatief knutselclub zijn een van de activiteiten waar de mensen aan deelnemen. Door al de bezuinigingen zouden de senioren en mensen met een beperking niet meer deel kunnen nemen aan deze activiteiten.  wij willen daarom dat deze mensen die  hun dagbesteding kunnen bljven houden.  deze mensen hebben al weinig waar ze hun energie en tijd in vrij kunnen, en als ook deze activiteiten worden gestopt zou het een ramp zijn en zouden deze mensen vrij weinig te doen hebben in hun vrije tijd.  vind u het ook belangrijk dat deze mensen in hun vrije tijd kunnen genieten,   dan kunt u ons via een kleine donatie steunen.