SEKSUEEL KINDERMISBRUIK EN PREVENTIE

OPSTAAN TEGEN SEKSUEEL KINDERMISBRUIK

Dieren

Created by :

Stichting Surtefilm

Location:

Netherlands, Netherlands

Connected to:

Stichting Surtefilm
€ 0 of € 5.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

KINDEREN IN SURINAME WORDEN NOG STEEDS BLOOTGESTELD AAN SEKSUEEL MISBRUIK

De gevolgen van seksueel kindermisbruik zijn schokkend

Seksueel kindermisbruik leidt tot ernstige en vaak langdurige gevolgen voor betrokkenen. Voor herstel van vertrouwen van de slachtoffers in hun directe leefomgeving is hulpverlening aan alle betrokkenen noodzakelijk, inclusief aan de pleger van het misbruik.

Stichting Surtefilm brengt onder de aandacht dat de ervaring leert dat seksueel kindermisbruik, voorkomt in alle lagen en groepen van elke samenleving. Kinderen zijn vanwege hun gebrekkige woordenschat en kwetsbare af-hankelijkheid, vaak weerloze slachtoffers.  

Het is daarom van groot belang dat betrokken volwassenen, zoals leerkrachten, kinderwerkers en crecheleidsters, opmerkzaam zijn en signalen weten op te vangen, zodat eventuele hulpverlening op tijd wordt geboden. Het is van cruciaal belang dat we samen proberen te voorkomen dat kinderen  seksueel worden misbruikt.    “Want seksueel kindermisbruik gebeurt nog veel te vaak. 

De belangstelling voor het probleem van seksueel misbruik bij kinderen in Suriname is de laatste jaren sterk itoegenomen. Er komen meer en meer gevallen van misbruik aan het licht.

Dat is ook de reden waarom wij een speurtocht zijn gestart naar de ideale informatie en voorlichting over dit onderwerp dat iedereen aangrijpt.

Ook omdat de bespreekbaarheid van dit probleem groter is geworden, wat vooral te danken aan de vele acties tegen seksueel kindermisbruik.

Seksueel Kindermisbruik nog altijd een taboe

De belangstelling voor het probleem van seksueel misbruik bij kinderen is de laatste jaren sterk toegenomen. Er komen meer en meer gevallen van misbruik aan het licht.

Dat is ook de reden waarom wij een speurtocht zijn gestart naar de ideale informatie en voorlichting over dit onderwerp dat iedereen aangrijpt.

Ook omdat de bespreekbaarheid van dit probleem groter is geworden, wat vooral te danken aan de vele acties tegen huiselijk geweld en seksueel kindermisbruik. Maar ondanks de vele aandacht in de media rust er nog altijd een taboe op dit onderwerp.  Het is een onderwerp waar we liever niet over praten tenzij we alleen uit zijn op sensatie.  Het is iets waarvan we liever niet weten dat het voorkomt en zeker niet dat het heel veel voorkomt in gewone gezinnen.  Door erover te praten en ervoor te zorgen dat men een scherper beeld heeft van wat seksueel kindermisbruik wel is worden de kinderen niet beschermd maar het vormt wel een hulpmiddel voor het bieden van (tijdige) hulp.  

Het is dan ook belangrijk dat iedereen, maar vooral mensen die door hun werk veel met kinderen in aanraking komen, weten wat seksueel kindermisbruik voor een kind betekent, welke signalen hierop kunnen wijzen en wat ze wel en niet kunnen en moeten doen bij (een vermoe-den van) seksueel misbruik. 

Surtefilm wil dan ook meer inzicht brengen over wat seksueel kindermisbruik precies is, welke signalen hierop kunnen wijzen en wat men moet doen bij een vermoeden van seksueel geweld. Wij willen ook de gevolgen die seksueel kindermisbruik met zich meebrengt op korte en lange termijn vastleggen.  Stichting Surtefilm gaat ook dieper in op de vraag waarom men seksueel kindermisbruik zo laat of niet ontdekt. En waarom men steeds denkt dat mannen altijd de daders zijn. 

Het is opvallend dat er weinig of geen voorlichting is over seksueel kindermisbruik in Suriname. Voorlichting en informatie over huiselijk geweld en seksueel kindermisbruik is van grote toevoegende waarde. 

Deze informatie kan een slachtoffer later helpen bij het doen van aangifte of het op tijd voorkomen van seksueel kindermisbruik. Wij willen door middel van brochures, workshops en documentaires de voorlichting toegankelijk maken voor de gemeenschap.

We hebben met heel veel slachtoffers van  seksueel kindermisbruik gesproken. We kunnen daarom goed schatten wat in dergelijke situaties het beste is om te doen. Met een advies kan men vaak al veel bereiken.

Door middel van deze voorlichting willen we helpen met het maken van een plan voor de eigen veiligheid van het slachtoffer en die van eventuele kinderen in het gezin. Want veiligheid is altijd het belangrijkste. Seksueel kinder-misbruik kan niet en mag niet. Het is strafbaar. Een ieder heeft het recht om voor zichzelf op te komen.

Zodra wij de nodige financiele middelen hebben starten wij met het project. Het is de bedoeling om dit project te starten in december 2017.

Er zal verslag worden uitgebracht aan de donateurs over de voortgang van het project. Elke donateur zal van ons een brochure ontvangen.